Jak uchronić firmę przed krachem?

Jak uchronić firmę przed krachem?

Jak uchronić firmę przed krachem

Prowadzisz własny biznes? Sprawdź, jak uchronić firmę przed krachem.

Wiele firm każdego dnia ogłasza upadłość. Bankructwo to prawdziwa zmora każdego przedsiębiorcy.

Wizja bankructwa spędza sen z powiek niejednemu właścicielowi firmy.

Dlaczego firmy bankrutują i jak uchronić się przed bankructwem firmy? Jak nie stać się firmą zombie?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to droga prawna podejmowana przez firmę w celu uwolnienia się od zobowiązań dłużnych.

Co więcej, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości niekoniecznie zwalnia Cię z pozwów sądowych, eksmisji lub zawieszenia prawa jazdy, jeśli masz niezapłacone grzywny.

Dlatego lepiej unikać tego za wszelką cenę.

Gdy firma zbankrutuje, oznacza to, że nie ma wystarczających środków pieniężnych na opłacenie rachunków w terminie ich wymagalności.

Lub, że wartość jej aktywów jest mniejsza niż jej całkowite zobowiązania, w tym te, które mogą powstać w przyszłości.

Upadłość to termin używany, gdy osoba fizyczna nie może spłacić swoich długów.

Rozróżniamy też subtelniejszą formę bankructwa, jaką jest tzw. firma zombie.

Firma zombie to firma, która obecnie jest w stanie utrzymać się na rynku.

Ale jest obciążona nieściągalnymi długami i potrzebuje pomocy ratunkowej, aby przetrwać.

W tym sensie firma zombie to firma działająca, ale zasadniczo pozbawiona środków na kontynuowanie własnej działalności.

Ekonomiści sugerują, że generalnie nieefektywne jest wspieranie firm zombie, ponieważ utrzymuje nieefektywność kapitału i siły roboczej oraz upada firmy.

Firma musi mieć wystarczającą ilość aktywów, aby w przypadku konieczności spłacenia pożyczek lub zapłaty podatków firma mogła pokryć zobowiązania ze swoich aktywów.

Jednym słowem – firma musi być wypłacalna. Firma zombie taka nie jest, zatem formalnie można przypisać jej bankructwo.

Jak uchronić firmę przed krachem?

Przede wszystkim należy prowadzić swoją działalność w odpowiedzialny sposób. Ważne są oszczędności.

Niespodziewane rachunki medyczne lub nagłe bezrobocie mogą zmusić prawie każdego do niewygodnej sytuacji finansowej.

Osoby stojące w obliczu bankructwa mogą również znaleźć się w takiej sytuacji i jest bezpośrednim wynikiem złych nawyków w zakresie wydawania i oszczędzania.

Firma musi mieć wystarczającą ilość gotówki na pokrycie nagłych wypadków.

Twój biznes musi mieć wystarczającą ilość aktywów, aby w przypadku konieczności spłacenia pożyczek lub zapłaty podatków niepotrzebnie się nie zadłużać.

Firma musi nadal przynosić zyski, co oznacza, że ​​nadal przynosi więcej dochodów niż przychodów. Są to absolutne podstawy biznesu.

Warto pamiętać również o różnych narzędziach i instrumentach finansowych, które pozwalają zachować przejrzystość i płynność finansową firmy.

Bez wątpienia jednym z nich jest faktoring, który uratował już niejednego przedsiębiorcę – https://rankingkont.org/ranking-firm-faktoringowych/

To bardzo skuteczna metoda do zachowania ciągłych przepływów finansowych w firmie i jej stabilnej działalności.

Innym narzędziem, które pozwala skutecznie zarządzać aktywami, jest bankowy rachunek firmowy.

Takie konto pozwala bardzo dobrze uporządkować oraz oddzielić finanse firmowe od osobistych.

Ponadto, wiele banków oferuje specjalne promocje oraz dodatkowe usługi dla przedsiębiorcy.

Mowa tutaj przede wszystkim o kredytach na preferencyjnych warunkach, darmowych przelewach do ZUS, US czy specjalnych pakietach dla firm.

Co więcej, taki rachunek firmowy można dziś otworzyć przez internet nawet bez wychodzenia z domu – https://centrumbankowosci.pl/konta-firmowe-online/

Jak więc widać, przedsiębiorca ma dziś sporo możliwości, aby utrzymać swój biznes w dobrej kondycji finansowej.

Wszystkie decyzje należy jednak dobrze przemyśleć, tak, aby podjąć najbardziej racjonalne decyzje. 

Comments are closed.