Odstąpienie od umowy o dzieło „bez powodu”?

Pytanie:

Czy prawo dopuszcza możliwość, aby zamawiający odstąpił od umowy o dzieło bez powodu.

Odpowiedź:

Przepisu kodeksu cywilnego przewidują różne sytuacje, kiedy zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy o dzieło. Każde z nich nakłada pewne obowiązki i rodzi inne konsekwencje dla każdej ze stron. Ale czy jest możliwe odstąpienie od umowy bez powodu?

Co to jest odstąpienie i jakie są jego skutki?

Zgodnie z art. 627 kc przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W momencie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy obowiązki te ustają. Co istotne umowę traktuje się, jako nieistniejącą od samego początku. Oznacza to, że nie wiąże ona strony, a zatem nie muszą one dalej wykonywać dalszych świadczeń, ale te spełnione podlegają zwrotowi.

Odstąpienie „bez powodu”

Tak, jest to możliwe. W rzeczywistości zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili. Nawet wtedy, kiedy przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób prawidłowy. W takiej sytuacji zamawiający musi się jednak liczyć z obowiązkiem zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia (art. 644 kc). Kodeks cywilny dopuszcza jednak by zamawiający odliczył od wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie oszczędził na skutek niewykonania dzieła.

Zamawiający musi jeszcze pamiętać by odstąpienie od umowy i załata wynagrodzenia nastąpiły równocześnie.

2

Komentarze

 1. Sandra  Wrzesień 5, 2017

  Czy umowę o dzieło można wypowiedzieć za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w każdym czasie, jeżeli strony przewidzą taki zapis w umowie?

  odpowiedzieć
  • Joanna Rynas  Wrzesień 6, 2017

   Tak, oczywiście jest taka możliwość.

   odpowiedzieć

Dodaj komentarz